SEF EDUKACIJA              
Naslovna O Nama Samoodbrana  Edukacija  Fitnes  Termini Novosti  English

 

SEF EDUKACIJA                                 Training 

SEF Edukacija je moderan, inovativan sistem obrazovanja i put konstantnog usavršavanja i napredovanja.

Dođite do sebi zadatih ciljeva preko obrazovanja i praktične primjene stečenog znanja i vještina. Pridružite nam se!

Poruka osnivača SEF Edukacije

Znanje i stečene vještine su bogatstvo koje nam niko ne može uzeti. Trebamo ih steći a onda i kvalitetno upotrijebiti.

Prije nego što nešto počnemo, uvijek se trebamo zapitati gdje se trenutno nalazimo, gdje smo krenuli i ono što je najbitnije kako da dođemo do sebi zadatih ciljeva.

Odgovori na ova pitanja sa sobom uvijek nose spoznaju o tome da nam je neophodno znanje i određene vještine kako bi bili dovoljno sposobni da postignemo sebi zadate ciljeve.

U organizaciji Udruženja SEF i pripadajućih akademija se održavaju edukativne radionice i seminari.

Mi vam možemo pomoći da steknete znanja i vještine neophodne za postizanje vaših ciljeva i uputiti vas kako da stečena znanja i vještine praktično iskoristite.

Naučite više, spoznajte, postanite bolji, promijenite sebe i promijenite svijet.

Osnivač SEF Edukacije

Sve ono što smo do sada činili, ono kroz što smo do sada prošli,    izgradilo  nas je i napravilo od nas ono što jesmo. Naš izbor i naša buduća djela su ono što uglavnom određuje kako će nam biti u budućnosti.    David Kulišić

SEF >  S = Samoodbrana  E = Edukacija  |  F = Fitnes

 
Copyright ©   Seforg.com.ba  Webmaster  |  English  |  Naslovna